Μετάφραση ακουστιού και βίντεο υλικού

Μεταφράζουμε διαφημιστικά spots, διαλέξεις, ακουστικά και βίντεο μαθήματα, κινούμενα σχέδια ανάπτυξης, βίντεο με τεχνικές οδηγίες, ταινίες.

Αποκρυπτογραφούμε τον ήχο, ακόμα και αν οι φωνές αλληλοδιακόπτονται και Σας φαίνεται, ότι ακούφεται μόνο θόρυβος. Μεγάλη εμπειρία στην μετάφραση ηχογραφήσεων ιατρικών επισκέψεων. Το αρχικό αρχείο μπορούμε να το παραλάβουμε σε οποιαδήποτε μορφή - δεν φοβόμαστε ουτέ τις κασέτες.

εαν αναλαμβάνουμε μια ταινία σχετικά με διαστημόπλια ή νέες τεχνολογίες παρασκευής σοκολάτας, αρχικά μελετάμε το αντικείμενο, θα εκτιμήσουμε τις ικανότητές μας, και μόνο εάν είμαστε σίγουροι για το αποτέλεσμα, θα προχωρίσουμε στο έργο. Το αποτέλεσμα θα εξασφαλιστεί σε έγγραφη μορφή - με αναφορά της προφοράς των λέξεων, θα επισημάνουμε τις φράσεις ανά ρόλο σε βίντεο, θα αναφερθούμε στον συγχρονισμό (χρονικές αποστάσεις μεταξύ των φράσεων) με ακρίβεια κλασμάτων δευτερολέπτου.

Εάν χρειστεί θα κάνουμε την πρώτη μεταγλώττηση. Θεωρούμε την εργασία ολοκληρωμένη μόνο μετά την πλήρης συνεννόηση με όλους τους μετάχοντες της διαδικασίας.

Παραγγελία μετάφρασης

Τιμές

Υπολογισμός τιμών

Δείγματα των μεταφράσεών μας βίντεο

Προωθητικό βίντεο για τον ανιχνευτή μετάλλων Minelab SDC 2300 για την Reviewdetector LTD Περισσότερα έργα μας