Μετάφραση εγγράφων

Μεταφράζουμε έγγραφα για την έκδοση visa, πτυχία, συμφωνητικά. πληρεξούσια, ιατρικά έγγραφα.

Θα βοηθήσουμε στην τήρηση επιχειρηματικής αλληλογραφίας. Τηρούμε αυστηρά την διεθνή ορολογία και τους κανόνες μορφοποίησης. Ακολουθούμε τα πρότυπα ποιότητας ISO 9001.

Συνεραζόμαστε με ενεργούς νομικούς - πάντα ενημερωμένους σχετικά με οποιαδήποτε νέα στην νομοθεσία, οι οποίοι δεν παραλείπουν την παραμικρή λεπτομέρια. Βοηθούμε όχι μόνο σε μετάφραση, αλλά και στη σύνταξη των συμφωνητικών και συμβάσεων στην ξένη γλώσσα.

Θα αναλάβουμε την μετάφραση των νομικών εγγράφων με την δέουσα επικύρωση. Θα τηρήσουμε την απαιτούμενη ακρίβεια των επισήμων εγγράφων, χωρίς να ξεχνάμε τις συντομεύσεις και ακωνύμια. Το μεταφρασμένο και επικυρωμένο έγγραφο θα Σας αποσταλεί με αξιόπιστη υπηρεσία courier, ενώ επικυρωμένο αντίγραφο θα Σας αποσταλεί και σε ηλεκτρονική μορφή με ηλεκτρνικό ταχυδρομείο.

Παραγγελία μετάφρασης

Τιμές

Υπολογισμός τιμών

Δείγματα των μεταφρασμένων από εμάς εγγράφων.

Ρωσικά → Περσικά
Μετάφραση προγαμιαίου συμβολαίου
Ρωσικά → Κινέζικα
Μετάφραση εργασιακών οδηγιών
Λατινικά → Ρωσικά
Βεβαίωση γνησιότητας ιερών λειψάνων από την Ιερά Μονή της Υπεραγίας Θεοτόκου Περισσότερα έργα μας