Προσαρμογή

Προσαρμόζουμε ιστοσελίδες, διαφημιστικό υλικό, εφαρμογές για iOS και Android, παιχνίδια για υπολογιστές στις πολιτιστικές ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας.

Χρησιμοποιούμε δικά μας προγράμματα για την εξατομίκευση. Αυτά μας βοηθούν όχι μόνο να μετφράσουμε σε το προϊόν στην ξένη γλώσσα, αλλά και επιτρέπουν σε Εσας να τα διαχειρίζεστε στο μέλλον. Οργανώνουμε την ταυτόχρονη μετάφραση με βολικό για Εσάς τρόπο. Η μετάφραση της ιστοσελίδας διεκπεραιώνεται σε μερικά στάδια. Αρχικά μεταφράζουμε το ίδιο το κείμενο, ύστερα ξεχωριστές ενώτητες, κουμπιά, εικόνες-flash. Δεν παραλείπουμε της επικέτες meta tags και άλλα στοιχεία, μη ορατά στους χρήστες, αλλά σημαντικά για την ανάπτυξη. Στη συνέχεια βελτιώνουμε τις σελίδες, προσαρμόζοντάς τις σε νέες λέξεις - κλειδιά. Συναρμολογούμε και δοκιμάζουμε.

Παραγγελία μετάφρασης

Τιμές

Υπολογισμός τιμών

Δείγματα των μεταφράσεών μας της τοπικής προσαρμογής.

Ρωσικά → Αγγλικά
LovePlanet.ru
Αγγλικά → Περσικά
Urest.org
Περισσότερα έργα μας