Επικύρωση

Εκτελούμε τη νομική επικύρωση μεταφράσεων των προσωπικών, επιχειρηματικών και οικονομικών εγγράφων.

Συμβάλλουμε στην έκδοση εγγράφων, απαιτούμενων για γάμους και αγορά ακινήτου περιουσίας στο εξωτερικό, έκδοση θεώρησης εισόδου (visa), κατάρτιση αλλοδαπών συμβάσεων. Η επίσημη επικύρωση δεν απαιτείται από όες τις επίσημες αρχές. Σε ορισμένες περιπτώσεις αρκεί το έγγραφο με την υποργραφή του μεταφραστή και την σφραγίδα του μεταφραστικού γραφείου. Για τον λόγο αυτό, παρακαλώ επιβεβαιώστε την μορφή της μετάφρασης πριν την έναρξη αυτής.

Η επίσημη επικύρωση των εγγράφων πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 81 του νόμου "Περί Συμβολαιογράφων". Μπορείτε να προσκομίσετε είτε το πρωτότυπο έγγραφο, είτε το επίσημο αντίγραφο αυτού. Σε κάθε περίπτωση το έγγραφο πρέπει να φέρει όλα τα απαραίτητα στοιχεία: αριθμό, ημερομηνία, σφραγίδα, υποραφή επίισημης αρχής. Ο νόμος ορίζει, πως ο Συμβολαιογράφος δεν βεβαιώνει τα περιεχόμενα στο οέγγραφο πραγματικά περιστατικά, αλλά μόνο το γνήσιο της υπογραφής του μεταφραστή σχετικά με την ακρίβεα της μετάφρασης. Επίσης ο Συμβολαιογράφος έχει το δικαίωμα να θεωρήσει το έγγραφο μόνο όταν το πρωτότυπο έχει συνταχθεί στην Ρωσική γλώσσα.

Το μεταφρασμένο και επικυρωμένο έγγραφο Σας αποστέλλεται με αξιόπιστη εταιρεία κούριερ, ενώ με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θα Σας προωθηθεί το επικυρωμένο αντίγραφο σε ηλεκτρονική μορφή. Στη τιμή της μετάφρασης περιλαβάνονται τα έξοδα του Συμβολαιογράφου και το δημόσιο τέλος.

Παραγγελία μετάφρασης