Τεχνική μετάφραση

Μεταφράζουμε επιστημονικά και τεχνικά άρθρα, βιβλία διδασκαλίας, αναφορές, μονόγραφα, εγχειρίδια χρήσης, έγγραφα προδιαγραφών, φοιτητικές εργασίες.

Συμβάλλουμε στις δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, διαμορφώνουμε το κείμενο σύμφωνα με τις απαιτήσεις των εκδόσεων. Θα πραγματοποιήσουμε την τελική διαμόρφωση του κειμένου όπως ακριβώς στο πρωτότυπο: διατηρώντας την μορφοποίηση, πίνακες, διαγράμματα, υποσημειώσεις και σημειώσεις. Θα ελέγξουμε με την δέουσα προσοχή τους όρους και ακρωνύμια.

Ξέρουμε να διακρίνουμε το επιστημονικό υλικό από το επιστημονικό ευρείας κυκλοφορίας. Γνωρίζουμε, πότε πρέπει να τηρήσουμε την εξειδικευμένη οπολογία του αντικειμένου και το "λιτό" στυλ, και πότε πρέπει να μεταδώσουμε τις επιστημονικές πληροφορίες με κατανοητό για κάθε αναγνώστη τρόπο. Σε κάθε περίπτωση θα διατηρήσουμε την ιδέα του κειμένου, τον τρόπο που αυτό μεταφέρεται και την λογική σειρά περιγραφής. Εμπιστευόμαστε τις τεχνικές μεταφράσεις μόνο σε έμπειρους μεταφραστές των τεχνικών κειμένων. Οποιοδήποτε αμφίβολο ζήτημα συζητείται με ειδικούς. Έχουμε εμπειρία σε μεταφράσεις με αντικείμενο τα πετρελαιοειδή και το φυσικό αέριο, μεταλλουργία, αυτοκινητιστικές και αεροπορικές εταιρείες.

Παραγγελία μετάφρασης

Τιμές

Υπολογισμός τιμών

Δείγματα των τεχνικών μεταφράσεών μας

Αγγλικά → Ρωσικά
Βιβλίο για την σχεδίαση εκρανοπλάνων και πλοίων με μαξιλάρι αέρος: WIG Craft and Ekranoplan
Ρωσικά → Αγγλικά
Βιβλίο διδασκαλίας «Θεωρία σύνθετων αριθμών»
Αγγλικά → Ρωσικά
Οδηγίες χρήσης του βιοαντιδραστήρα Biobench Περισσότερα έργα μας